Steinar Pettersen

Steinar PettersenSteinar Pettersen, født i 1959 i Lübeck, gift, to voksne døtre, tospråklig takket være tysk mor og norsk far. Etter utdannelse til skipshandler studerte han bedriftsøkonomi i Kiel. Fra 1985 til 2010 jobbet han i Landesbank Kiel (siden 2003 HSH Nordbank AG) i ulike funksjoner innen skipsfinansiering, for det meste som kundeansvarlig for skandinaviske, spesielt norske rederier. I 2010 skiftet han til bankens reorganiseringsavdeling. Steinar Pettersen har vært medlem av Peer Gynt-klubben siden 2006, han er dessuten aktiv i lokalpolitikken i sin hjemby Schwentinental i nærheten av Kiel og engasjert i pilegrimssenteret ved hovedkirken St. Jacobi i Hamburg (St Olavsveien fra Oslo til Trondheim og "Sunnivaleia" fra Florø til Selje).

E-Mail: