May S. Isaksen

Mari-Josefine Yssen HaugeMay Sandra Isaksen, født i 1960, vokste opp på Nikkeby i Skjervøy kommune. Har flere økonomiske studier fra BI, avsluttet med Master of Science in Political Economy. Har jobbet innenfor IT, produktuvikling og internasjonal standardisering for betalingsformidling i Postbanken og senere i DNB i Oslo. Dette var et godt grunnlag for å gå over til salg av Treasury og Cash Management produkter først i Oslo. I 2011 flyttet hun til Hamburg hvor hun jobber for DNB Bank ASA Filiale Deutschland.
E-Mail: