Kåre Willoch †

Kåre Isaachsen WillochKåre Isaachsen Willoch (* 3. oktober 1928, † 6. desember 2021) var Høyres generalsekretær fra 1963 til 1965, leder av Høyre fra 1970 til 1974, handelsminister i 1963 og fra 1965 til 1970 og Norges statsminister fra 1981 til 1986. Han studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og ble cand.oecon. i 1953. Før han startet sin politiske karriere arbeidet han som sekretær i Norges Rederforbund fra 1951 til 1952 og som konsulent i Norges Industriforbund fra 1954 til 1963. Mellom 1957 og 1989 representerte han Høyre på Stortinget. Etter at Willoch gikk av som statsminister i 1986 markerte han seg som en sterk kritiker av Israels politikk overfor palestinerne. I perioden fra 1986 til 1989 var han leder i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite. Han var fylkesmann i Oslo og Akershus fra 1989 til 1998, leder av Forsvarskommisjonen av 1990, leder av Sårbarhetsutvalget 1999-2000, styreleder i NRK 1998-2000 og dessuten direktør ved Fridtjof Nansens Institutt fra 1999 til 2001.