Mari-Josefine Yssen Haugen

Mari-Josefine Yssen HaugenMari-Josefine Yssen Haugen, født i 1994, oppvokst i Lillestrøm, Norge. Parallelt med utdannelsen ved Speditørskolen i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennomførte hun et Trainee Program hos Bring Offshore & Energy og Statoil ASA i Stavanger. Hun er en av gründerne i oppstartsselskapet «Future Leaders Global», i dag Skandinavias største ledelsesutviklingsprogram. Hun studerer Technical Ship Management ved Maritime Training Academy i Gosport, Storbritannia, og skal begynne på Hamburg-kontoret til Xeneta, en norsk digital plattform for standardiserte kontainerfraktruter, i april 2018. https://www.xeneta.com/our-company

E-Mail: